Tháp Poklong Garai

banner_thappokrongiarai.jpg

Poklong Garai là biểu tượng văn hóa của đồng bào Chăm, khi đến đây du khách sẽ được nghe kể về những truyền thuyết xung quanh vị thần tài ba này.
The-Duong---Le-hoi-Kate-5.jpg
Quần thể Tháp nằm trọn vẹn trên ngọn đồi Trầu, cụm Tháp được xây dựng từ thế kỷ XII để thờ vị thần Pô Klông Garai, tương truyền người có công phát triển hệ thống thủy lợi ở xứ Panduranga xưa kia. Tháp là nơi diễn ra Lễ hội Ka tê chính của người Chăm
1zv7u0fmwg-5576_f_jn14zpo30_Anh_1.jpg

Bãi Tràng - Mũi Dinh.

Vịnh Vĩnh Hy

Hang Rái

Vườn Nho

Làng Gốm Bàu Trúc